Tanke

Med förundran upplever jag skönheten i naturens gemensamma linjer. Dessa förtydligas när former som i verkligheten är mycket små kraftigt förstoras. Den krökta linje vi ser i den spirande ormbunken, i fågelns nacke och nautilussnäckan finns även i vårt eget kroppsspråk, i vår hållning och våra gester. Hos oss förmedlar dessa linjer tydligt känslor och hur vi relaterar till andra människor. De utgör en fundamental del i vår kommunikation.

Jag arbetar idag både med keramik och musik. Mellan dem finns ingen motsättning, där finns linjer och rörelse, rytm och puls. De är tecknandet av livet, abstrakt eller konkret. Musiken byggs av subtila variabler endast vibrerande i luften, men med krav på total  exakthet, intressanta bara med tydligt uttryck. Tyngd, lätthet, rytm och puls. Allt är där när vi andas. Samma totala närvaro, nerv och intensitet som i konsertögonblicket vill jag föra vidare i den visuellt konkreta form som keramiken utgör.

Centrala begrepp i mitt arbete är sinnlighet, ärlighet och mod. Hela tiden vill jag i mitt arbete nå längre, utforska och gestalta det sköra och det starka, visa mångtydigheten och sambanden.

jag vill fånga lättheten
rörelsen och kraften

skapa eterisk keramik
abstrakt arkitektur
konkret musik

Jag har också haft glädjen att samarbeta med kreativa människor inom olika fält. Det är spännande och lärorikt inte minst att se hur andra förhåller sig till utmaningar. Det fascinerande och intressanta är hur resultatet blir när flera som gör sitt bästa inom sitt fält tillsammans kan uppnå något som ingen av dem kunnat göra helt själv. Mycket givande är det också att möta de människor som kommer för att få något förskönande till sitt hem eller offentliga rum. Att lyssna in och med intuition och kunskap göra mitt bästa för någon annan ger mig glädje och energi.

© Anna R. Kinman 2020